kaptiel 13 Konkurrenceevne- forbedrende politik

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 13 Konkurrenceevne- forbedrende politik

Kina i verdensøkonomien

International Økonomi / En opgave om Kina rolle i verdensøkonomien med baggrund i følgende problemstillinger. Opgave 1 a) Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene i bilag 1 de enkelte posters vægtning i procent af BNP i USA og Kina. Sammenlign resultaterne for de to lande. b) I bilag 7 udtaler Sheng Songchen

Noter - Kapitel 1 - Ideologi

International Økonomi / Noter - Kapitel 1 - Ideologi

eks.

En ideologi er en samling af sammenhængende meninger om, hvordan samfundet er, og hvordan samfundet bør være.
Den enkeltes frihed
l
privat ejendomsret
l
Fri konkurrence

Noter - Kapitel 2 - De Politiske partier

International Økonomi / Noter - Kapitel 2 - De Politiske partier

eks.

Et politisk parti er en gruppe af mennesker med samme holdning, der forsøger at få indflydelse i Folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser.
For omkring 160 år siden blev det muligt, at vælge folk til det dansk

Noter - Kapitel 2 Danmarks økonomi

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 2 Danmarks økonomi

Noter kapitel 1 - Den Globale Økonomi

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel Den Globale Økonomi

Noter Kapitel 14 – Strukturpolitik

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 14 – Strukturpolitik

Noter Kapitel 17 Makroøkonomisk landeanalyse

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 7 Makroøkonomisk landeanalyse

Noter kapitel 18 – Danmarks handel

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 18 – Danmarks handel

Noter Kapitel 19 Konkurrenceevne

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 19 Konkurrenceevne

Noter Kapitel 20 – Verdenshandelens udvikling og fordeling

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 20 – Verdenshandelens udvikling og fordeling

Noter Kapitel 21 - Globaliseringen af verdensøkonomien

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 21 - Globaliseringen af verdensøkonomien