Hvad er Psykologi?

Psykologi / Et PowerPoint til emnet Hvad er Psykologi? PowerPoint indeholder en introduktion til Psykologi C: Hvad er ordret Psykologi den græske myte om Psyke Har mennesket en Psyke Psykologien er tvær videnskabelig De psykologiske teoriers videnskaber Vigtige spørgsmål til psykologiske teorier P

Intro til forsvarsmekanismer

Psykologi / Et notat omhandlende forsvarsmekanismer med indledningen: Når konflikter skaber angst, sætter jeg’et ind med forsvarsmekanismer. Fylder 1 side, udarbejdet af lærer.

Niels Peter Rygaard

Psykologi / Niels Peter Rygaard: Tidlig frustration Noter: Uddrag fra noterne: Ifølge psykolog Niels Peter Rygaard lægges kimen til karakterafvigelse i slutningen af graviditeten og i barnets første leveår. Får barnet ikke mulighed for at knytte intime bånd til en stabil voksenkontakt inden 2 års

Omsorgssvigt

Psykologi / 2 sider, der handler om: HVAD ER OMSORGSSVIGT? HVAD KAN KONSEKVENSEN AF OMSORGSSVIGT VÆRE?

Personlighedspsykologi

Psykologi / Personlighedspsykologi – opgaver 1. Lav en ordbog sammen, som forklarer disse begreber: OSN – optimalt stimulationsniveau Risikovillighed Flertydighedstolerance Stimulering Sensorisk deprivation 2. Spørgsmål til kernestoffet i kapitlet: Hvad er forskellen mellem personlighedstyper

Udviklingspsykologi

Psykologi / Noter til kapitel 6 - udviklingspsykologi - Hvad er psykologi • Mahlers udviklingsfaser: • Mahlers udviklingsfaser: