Excel - Effektivrente

Finansiering / Et Excel dokumentet, fuld automatisk, der kan beregne: - Beregning af effektiv rente på annuitetslån. - Beregning af effektiv rente på serielån. - Beregning af effektiv rente på stående lån. - Sammenligning af finansieringskilder. - Effektiv rente kassekredit. - Valg mellem 2 betalingsbetinge

Kapitel 3 - Obligationer

Finansiering / En PowerPoint præsentation af emne 3 Obligationer. En meget god, både grafisk og faglig præsentation. Indeholder: Hvad er obligationer obligationsbegreber rentebegreber

Noter til OBLIGATIONER - kap 4

Finansiering / Noter til kapitel 4 - Obligationer. 1. Hvad er en obligation? 2. Hvem kan udstede obligationer? 3. Hvilke formål har de forskellige obligationsudsteder med at udstede obligationer? Giv en forklaring på følgende begreber: 4. Det pålydende (nominelle) beløb 5. Udløb. 6. Kurs. 7. Løbetid. 8. Hv

Opgave 2.10

Finansiering / Opgave 2.10 Denne opgave vedrører et pengeinstituts vurdering af en privatkunde. Du skal i den forbindelse betragte dig som privatkunderådgiver i et mindre pengeinstitut. Du har i et par år været bankrådigiver for familien Hansen, der bor i en større provinsby. Familien har nu bedt dig om et

Opgave 3.1

Finansiering / Bog: Grundlæggende Finansiering, Systime. Opgave 3.1 A. Hvad er en obligation? B. Hvem udsteder obligationer i Danmark? C. Angiv, hvilke formål de under punkt B nævnte obligationsudstedere har med at udstede obligationer. D. Gør kort rede for de forskellige typer af obligationslån. E. G

Opgave 3.2

Finansiering / Bog: Grundlæggende Finansiering, Systime. Kapitel: Obligationer Opgave 3.2 Tag stilling til, om hvert af efterfølgende 27 udsagn er rigtig eller forkert.