International Økonomi 39 opgaver

International Økonomi

kaptiel 13 Konkurrenceevne- forbedrende politik

International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 13 Konkurrenceevne- forbedrende politik

Gå til opgaven
International Økonomi

Kina i verdensøkonomien

En opgave om Kina rolle i verdensøkonomien med baggrund i følgende problemstillinger. Opgave 1 a) Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene i bilag 1 de enkelte posters vægtning i procent af BNP i USA og Kina. Sammenlign resultaterne for de to lande. b) I bilag 7 udtaler Sheng Songchen

Gå til opgaven
International Økonomi

Noter - Kapitel 1 - Ideologi

Noter - Kapitel 1 - Ideologi

eks.

En ideologi er en samling af sammenhængende meninger om, hvordan samfundet er, og hvordan samfundet bør være.
Den enkeltes frihed
l
privat ejendomsret
l
Fri konkurrence

Gå til opgaven
International Økonomi

Noter - Kapitel 2 - De Politiske partier

Noter - Kapitel 2 - De Politiske partier

eks.

Et politisk parti er en gruppe af mennesker med samme holdning, der forsøger at få indflydelse i Folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser.
For omkring 160 år siden blev det muligt, at vælge folk til det dansk

Gå til opgaven
International Økonomi

Noter - Kapitel 2 Danmarks økonomi

International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 2 Danmarks økonomi

Gå til opgaven
International Økonomi

Noter kapitel 1 - Den Globale Økonomi

International økonomi B - Systime Notater: Kapitel Den Globale Økonomi

Gå til opgaven