Fag / PESO 1 opgaver

PESO

PESO – Prøven efter studieområde 1
PESO, der også kaldes prøven efter studieområde 1, er en skriftlig opgave og en mundtlig præsentation. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i sin opgave.

Opgaven skal fylde 6-8 sider, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteratur- og kildeliste og evt. bilag.

Landet ligger ikke helt frit. Skolen bestemmer de to fag, som du som den studerende skal arbejde videre med: Opgaven skrives i disse to fag.
Opgaven laves ud fra en tværfaglig problemstilling, hvilket betyder at man skal finde en problemstilling, der både vedrørende fag 1 og fag 2.
Det kan for eksempel være Tysk og Afsætning, hvor man for at kombinere disse fag vælger at tage fokus på en given virksomheds markedsføring på det tyske marked.

Opgaven skal ses som en prøve før prøven før prøven før den helt store prøve! Lidt indviklet? PESO er en test før erhvervscase på andet år, mens erhvervscasen er en prøve før DIO på 3.g, mens DIO er en slags opvarmning SRP på 3.g. SRP – Studieretningsprojektet er din endelige opgave, hvor vurderingen fremgår på dit endelige eksamensbevis.

PESO er den første større skriftlige/mundtlige opgave, som man kommer ud for på Handelsskolen. I 2.g og 3.g skal du blandt andet arbejde henholdsvis med Erhvervscase og Det Internationale Område. Du skal se PESO som en opvarmning og forberedelse til de andre opgaver – Der er et stykke vej til din helt egen studenterhue, men det hårde slid betaler sig!

Der forventes af dig som den studerende:

Du skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og både skriftligt og mundtligt formidle centrale tværfaglige emner.
Den skriftlige del: Du skal under anvendelse af faglig viden og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer:
 • disposition
 • anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.
 • præsentation, beskrivelse og redegørelse
 • relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.

Som sagt vælger skolen de to fag som dig og din klasse skal arbejde med, men det er dine lærere, som vælger det emneområdet, hvor du som studerende selv skal finde dit delemne – Det som du finder interessant at arbejde med! Dine lærere fungerer som vejledere, og de kan hjælpe dig hvis du er gået i stå, eller har fundet et emne som ikke passer ind i det overordnede emne.

 


Når du selv arbejder med emneområdet; er det meget vigtigt at du tager notater, og laver sidehenvisninger til de oplysninger, som du støder på undervejs. Enhver information som du anvender i din opgave skal fremgår af din litteraturliste; DETTE ER MEGET VIGTIGT!
I din opgave kan du bruge alle slags informationer/oplysninger, som du skulle støde på. Det kan for eksempel være:
 • Avisartikler
 • Fotokopier
 • Referat af samtaler med vejlederne
 • Kontaktperson i en virksomhed/institution
 • Idékatalog
 • Udkast og indfald
 • Notater fra læsning
 • Adresser pÃ¥ Internettet med stikord
 • Fortegnelse over vigtige bøger

Vejledning

Hvad er det? Og hvorfor skal jeg spilde min tid på dette? Lærerne bedømmer dig officielt kun ud fra din opgave, men spørger man dem reelt; bedømmer de også din arbejdsproces! - Dette betyder at dine vejledere (lærere) ligger mærke til om du møder forberedt op til dine vejledninger.

Nedenfor er et par tips til at score den højere karakter, hvis en opgave skulle ligge på vippet mellem karakteren 10 og karakteren 12.
 • Hav altid relevante spørgsmÃ¥l med til vejledningen, hvad enten om det er fordi du har brug for svar pÃ¥ disse for at kunne komme videre med din opgave, eller om du skal lave nogle for at virke opsøgende. – Stil gerne spørgsmÃ¥l som du allerede selv kender svaret pÃ¥, men som beviser at du arbejder koncentreret og dybt med emnet.
 • Medbring altid relevant materiale til møderne. Det kan være artikler, notater fra læsning eller andet, du gerne vil diskutere med dine vejledere.
 • Hav papir og blyant (eventuelt din computer), sÃ¥ du kan tage notater under mødet. – Papir og blyant virker meget troværdigt og seriøst.
Dit arbejde med emneområdet sluttes af med at du med hjælp fra dine vejledere udarbejder en opgaveformulering.

Når opgaveformuleringen er godkendt, har du en uge til at besvare denne. Opgaveformuleringen skal også være forside på dit skriftlige produkt.

Din opgave vil munde ud i en samlet karakter; det vil sige at den skriftlige bedømmelse vil blive lagt sammen med den mundtlige prøve og ud fra dette vil lærerne vurdere hvad din opgave og præsentation kan vurderes til.

Lærerne vurderer din opgave efter hvorvidt du kan:
 • kombinere de to fag.
 • formidle det faglige stof, bÃ¥de skriftligt og mundtligt.
 • Søge og behandle relevant information (fra biblioteket, internettet, fagbøger osv.).
 • Anvende it i forhold til noteapparat, indholdsfortegnelse, sidehoved, sidefod, grafik og layout m.m.
 • Disponere og skabe struktur i den skriftlige opgave og mundtlige fremlæggelse.

Den mundtlige prøve

Til den mundtlige prøve skal du lave en præsentation på ca. 5-7 minutter. I den præsentation skal du fremlægge centrale dele af din opgave. Det er vigtigt, at du på forhånd har gjort dig klart, hvad det er, du ønsker at præsentere.
Der er selvfølgelig ikke tid til at dække alle aspekter af din opgave, så det er med at foretage et fornuftigt valg, hvilket du kunne foretage ud fra nedenstående to kriterier:
 • Hvilke dele af opgaven synes du er vigtigst?
 • Er der omrÃ¥der i din opgave, som du ikke selv synes, du er kommet sÃ¥ godt omkring, og som du derfor ønsker at belyse nærmere?

God fornøjelse med din opgave.

Find opgaver fra faget PESO 1 opgaver

PESO

AT&T

En opgave om firmaet AT&T, et af de største teleselskaber i verden, det største hvis man kigger på omsætningen. De er i mange lande, og karakteren kan nemt hives op på 10 hvis man ligger lidt mere på opgaven i henblik til VØ.

Gå til opgaven

Se alle opgaver fra faget PESO.
Se alle opgaver fra PESO