Bang & Olufsen

Studieretningsprojekt / Et studieretningsprojekt udarbejdet på 3. års. Projektet handler om virksomheden B&O (Bang & Olufsen A/S). Der er udarbejdet: Virksomhedsbeskrivelse SW-analyse Værdikædeanalyse Logistisk effektivitet Eksportmotiver Internationalisering Rentabilitet Indtjening kapitaltilpasningsevn

Branding

Studieretningsprojekt / En SRP fra 2013 om Branding. Fagene er Engelsk og Dansk.

Branding - SRP 2013

Studieretningsprojekt / Et 49 siders Studieretningsprojekt (SRP) lavet om emnet Branding i fagene Afsætning og Dansk. Opgaven er skrevet i 2013. Kommentar fra HHXOPgaver.dk: En rigtig flot opgave både grafisk såvel som indholdsmæssigt. - Et besøg værd! Min problemformulering lyder derfor som følgende: Jeg vil gø

Forslag til SRP-emner

Studieretningsprojekt / Forslag til fag kombinationerne for SRP: Inspirationsmateriale.

Indledning

Studieretningsprojekt / Eksempel på en god indledning til et SRP-projekt.

Metodeafsnit

Studieretningsprojekt / Eksempel på et metodeafsnit til den helt store guldmedalje, anvend metodeafsnittet som inspiration til dit eget.

velfærdstaten under pres

Studieretningsprojekt / Velfærdsstaten under pres - Tværfagligt projekt, SO1 Indholdsfortegnelse: 1. Gør rede for de tre hovedtyper af velfærdsmodeller……………………………………………………………………3-4 2. Analyser hvorvidt der igennem de seneste 10-15år er sket en stigning i ulighed