International Økonomi / IØ AFLEVERING 5.7 - Redegør kort for nogle af de faktorer, som påvirker det samlede privatforbrug; - Gør nærmere rede for privatforbrugets samfundsøkonomiske betydning. Inddrag forsyningsbalancen i din redegørelse: - Foretag en nærmere analyse af privatforbrugets udvikling siden 1960. Pe

Aflevering: Opgave 5.7, 5.8, 5.12 og 5.13.

International Økonomi / 5.7 - Redegør kort for nogle af de faktorer, som påvirker det samlede privatforbrug; - Gør nærmere rede for privatforbrugets samfundsøkonomiske betydning. Inddrag forsyningsbalancen i din redegørelse: - Foretag en nærmere analyse af privatforbrugets udvikling siden 1960. Peg således p

Arbejdsmarkedet

International Økonomi / International Økonomi - HHX - 3.g - 5 sider Opgave 1 indeholder en redegørelse af den danske flexicurity-model. Der bliver indraget 2 figurer i denne beskrivelse. Derefter bliver der forklaret hvilke samfundsøkonomiske fordele der er med den danske model, og der fortages en sammenligning af den

Debat - Atomkraftværk

International Økonomi / Atomkraftværk I Danmark har der været kraftig modstand til fremtidige atomkraftværker, denne modstand har været til siden 70´erne. Grundet den store modstand valgte folketinget i 1985 at Danmark ikke ville avende sig af atomkraftværk. Den både et atomkraftværk producere energi er ved

Eksamensopgave - Dansk Økonomi og Vækst

International Økonomi / Dansk økonomi og vækst - Eksamensopgave 2012 - International økonomi - HHX En 12 siders flot besvarelse af eksamensopgaven som mundede ud i et flot 10 tal. Dansk økonomi og vækst Opgave 1 a. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene

Finanspolitik

International Økonomi / Tema: Finanspolitik - 6 sider. 1. Hvad er finanspolitik? Her skal du komme ind på lempelig og stram finanspolitik, finanspolitiske instrumenter og finanspolitiske multiplikatorer. 2. Redegør for, hvornår man bør føre lempelig finanspolitik og hvornår man bør føre stram finanspolitik. 3. I b

Forsyningsbalancen

International Økonomi /

Afleveringsopgave 1 HH2 - EUC NORD - HHX - HJØRRING

Elevtid 2 timer

Opgave 1:

Opstil forsyningsbalancerne for USA, Kina og Danmark for 2012 ud fra tallene i bilag 1 og bilag 2.

Opgave 2:

Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene de enkelte posters

Grækenland - Makroøkonomisk landeanalyse

International Økonomi / IØ - Makroøkonomisk landanalyse af Grækenland- Makroøkonomisk landanalyse, forsyningsbalancen og økonomiske politikker

- 7 sider

- God og fyldig opgave

Ideologi og økonomi

International Økonomi / Hvilke fordele og ulemper kan der være ved en statsstyret økonomi og markedsøkonomi?

Hvilket syn har ideologierne på statens rolle i økonomien?

Hvilke fællestræk har socialliberalisme med socialisme og liberalisme?

Hvad betyder det, at man har en b

Kap 26 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel

Kap.22 – Teorier om handel

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel Kapitel 22 – Teorier om handel

Kapitel 15 – Miljøpolitik

International Økonomi / International økonomi B - Systime Notater: Kapitel 15 – Miljøpolitik