HHXOpgaver Opgaver International Økonomi Ideologi og økonomi

Ideologi og økonomi

Hvilke fordele og ulemper kan der være ved en statsstyret økonomi og markedsøkonomi?

Hvilket syn har ideologierne på statens rolle i økonomien?

Hvilke fællestræk har socialliberalisme med socialisme og liberalisme?

Hvad betyder det, at man har en blandingsøkonomi?

Hvordan ser ideologierne på et samfund med stor forskel på rig og fattig?

Hvilke økonomiske mål har de forskellige ideologier?

Hvilket syn har ideologierne på den offentlige sektor?


Din besvarelse skal være på maksimalt 2 A4 sider.

Du kan naturligvis også vælge at aflevere som PowerPoint, lydfil eller videofil.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...