Fag:
International Økonomi
Karakter:
10
Årgang:
2. G.
Opgave beskrivelse:
Hvilke fordele og ulemper kan der være ved en statsstyret økonomi og markedsøkonomi?

Hvilket syn har ideologierne på statens rolle i økonomien?

Hvilke fællestræk har socialliberalisme med socialisme og liberalisme?

Hvad betyder det, at man har en blandingsøkonomi?

Hvordan ser ideologierne på et samfund med stor forskel på rig og fattig?

Hvilke økonomiske mål har de forskellige ideologier?

Hvilket syn har ideologierne på den offentlige sektor?


Din besvarelse skal være på maksimalt 2 A4 sider.

Du kan naturligvis også vælge at aflevere som PowerPoint, lydfil eller videofil.
Ideologi og økonomi | International Økonomi