Antisemitismen i praksis - Notater

Samtidshistorie / Emne: Antisemitismen i praksis Notater - HHX - Samtidshistorie B - EUCNORD Hjørring - Ella - Morten Østergaard Glemt at tage notater? Notater bragt direkte fra undervisningen

Arbejdsspørgsmål - FN

Samtidshistorie / FN Bryld p. 149-151 og selvvalgt hjemmesider. 1. Hvad er Atlanterhavserklæringen? 2. Hvornår blev FN grundlagt? 3. Hvor mange lande var med ved starten og hvor mange lande er med nu? Hvilket land er sidst optaget? 4. Hvad er FN’s formål? 5. Hvorledes er FN opbygget? Brug illustrationen p

Cuba krisen - Arbejdsspørgsmål

Samtidshistorie / Cuba krisen. Spørgsmål: 1. Hvad er baggrunden for, at Cuba bliver en del af Sovjetblokken? 2. Hvorfor er det problematisk for USA? 3. Hvordan prøver amerikanerne at løse problemet? 4. Hvordan begynder Cuba-krisen i oktober 1962? 5. Hvordan reagerer præsident Kennedy på nyhederne fra C

Det kommunistiske parti og statsapperatet

Samtidshistorie / Et diagram (PDF-fil) omhandlede de centrale organer i det kommunistiske parti og statsapparat.Diagrammet (figuren) viser hierakiet i partiet med generalsekretæren i toppen og partikongressen i bunden.Ligeledes er der et diagram (figur) for opbygningen af...

DHO: Børskrakket på Wall Street

Samtidshistorie / Jeg har valgt at redegøre for de væsentligste økonomiske forhold i mellemkrigstiden, da jeg syntes det ville være spændende at gå i dybden med dette. Jeg har valgt at redegøre for denne periode, da det var en utrolig spændende tid og da jeg syntes at denne periode spiller en stor rolle i vor

Europæisk gæld til USA

Samtidshistorie / Et kort (PDF-fil), som viser de europæiske regeringers gæld til den amerikanske statskasse i 1924.

Fascisme

Samtidshistorie / Italien Fascismen Mål : At kunne redegøre for fascistisk ideologi, samt forklare, hvorfor fascisterne kom til magten i Italien Opgave: Forbered to pp om følgende opgaver: 1. Redegør for den fascistiske ideologi fra afsnittet ”Symboler og idéer” 2. Find dernæst forskellige forklaring

Folkeforbundet - Notater

Samtidshistorie / Emne: Folkeforbundet Notater - HHX - Samtidshistorie B - EUCNORD Hjørring - Ella - Morten Østergaard Glemt at tage notater? Notater bragt direkte fra undervisningen

FORFATNINGSKAMPEN

Samtidshistorie / En besvarelse af følgende spørgsmål om FORFATNINGSKAMPEN: 1. Hvad betyder begrebet forfatningskamp? 2. Hvilken strategi følger Det Forenede Venstre efter Estrups tiltrædelse? 3. Hvilke følgevirkninger har forfatningskampen? 4. Hvordan kan man især forklare Estrups lange regeringstid?

Imperialisme - Notater

Samtidshistorie / Emne: Imperialisme Notater - HHX - Samtidshistorie B - EUCNORD Hjørring - Ella - Morten Østergaard Glemt at tage notater? Notater bragt direkte fra undervisningen

Kanslergadeforliget 1933 - Notater

Samtidshistorie / Emne: Kanslergadeforliget 1933 Notater - HHX - Samtidshistorie B - EUCNORD Hjørring - Ella - Morten Østergaard Glemt at tage notater? Notater bragt direkte fra undervisningen

Krisen i Danmark 1930

Samtidshistorie / 1930’ernes krise i Danmark (p.114-118) Besvarelse af spørgsmål omkring krisen i Danmark: 1. Hvorfor ramte krisen Danmark? 2. Hvordan udviklede krisen sig i landet? 3. Hvor stor blev opbakningen til yderfløjene i dansk politik under krisen? 5. Hvem havde regeringsmagten i Danmark i krise