Opgaver og spørgsmål side 144 – Kapitel 6 Internettet

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Opgaver og spørgsmål side 144 – Kapitel 6 Internettet Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Forklar hvordan forskellige former for promotionsparametre kan benyttes på inte

Beskytter du dit barn i solen

Markedskommunikation / Prøveeksamen på HHX EUC NORD (EUCNORD) i Hjørring. 1. Gør rede for de forskellige kommunikationsmål samt diskutér om Sundhedsstyrelsen, Tryg Fonden og Kræftens Bekæmpelse har forskellige mål med kampagnen ”Beskytter du dit barn i solen?”. 2. Forklar budskabet i kampagnen samt hvil

Emneopgave Keglesnit og kvadratisk programmering

Markedskommunikation / En 14 siders emneopgave om Keglesnit og kvadratisk programmering, og indledningen lyder: Denne emneopgave omhandler keglesnit, hvor jeg vil komme ind på specielt cirklens og ellipsens ligninger. Desuden vil jeg redegøre for en kvadratisk funktion og anvendelsen i kvadratisk programmering.

Farvesymbolik

Markedskommunikation / Et dokument omhandlede farvesymbolik, der anvedes i markedsføring samt i faget markedskommunikation. Farverne, der bliver omtalt er: Rød Orange Gul Grøn Tyrkis Blå Violet Rosa Hvid Grå Sort Brun

Kapitel 10 - Direct Marketing - Opgaver og Spørgsmål

Markedskommunikation / Kapitel 10 - Direct Marketing - Opgaver og Spørgsmål Opgaver og spørgsmål Læs følgende spørgsmål og diskuter spørgsmålene. 1. Hvorfor er det så svært at ændre holdning og i særdeleshed adfærd? 2. Find eksempler på problemstillinger, hvor vores adfærd typisk ikke følger

Kapitel 3 - Positionering og Branding.

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 3 - Positionering og Branding. Spørgsmålene lyder: Opgaver og Spørgsmål: Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Giv eksempler på forskellige produkt positioneri

Kapitel 4 - Kommunikationsparametre

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 4 - Kommunikationsparametre Opgaver og Spørgsmål Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Gør rede for de enkelte kommunikationsparametre.  Reklame (Den mest

Kapitel 5 Den kreative strategi

Markedskommunikation / Et PowerPoint udarbejdet af læreren - Kapitel 5 Den kreative strategi - Del 1 Kreative teknikker / idéudvikling og budskabsindhold og -udformning. - Fase modellen - Budskabsindhold og - udformning - 3 TYPER MEDIEGRUPPER

Kapitel 7 ● Planlægning af kommunikationsindsatsen.

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 7 ● Planlægning af kommunikationsindsatsen. Opgaver og spørgsmål Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Foretag en analyse af udviklingen i reklameforbruget

Kapitel 8 – Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation.

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 8 – Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation. Opgaver og spørgsmål. Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Hvad er formålet med Kodeks for Rek

Kapitel 9 - Kontrol af kommunikationsindsatsen

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 9 - Kontrol af kommunikationsindsatsen Opgaver og spørgsmål Læs følgende spørgsmål og diskuter spørgsmålene. 1. Forklar forskellen mellem pretest og posttest af kommunikations

Markedskommunikation - eksempel på en eksamensopgave

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Skal du til eksamen i markedskommunikation? og mangler lidt eksamenstræning eller bare gerne vil vide hvordan en eksamen foregår? Så hent dette eksamensspørgsmål, der tidligere er anvendt ti