Differentialregning

Matematik / Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENS SPØRGSMÅL 19 Emne: Differentialregning Du skal redegøre for noget af indholdet i din emneopgave om differentialregning. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på, hvad der forstås ved en funktions differen

(Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning

Matematik / Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 1 Emne: (Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning Du skal redegøre for noget af indholdet i dine emneopgaver med ovenstående indhold. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du forklare, hvornår det vil v

(Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning

Matematik / Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 2 Emne: (Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning Du skal redegøre for noget af indholdet i dine emneopgaver med ovenstående indhold. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du forklare, hvad der forstås v

(Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning

Matematik / Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 3 Emne: (Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning Du skal redegøre for noget af indholdet i dine emneopgaver med ovenstående indhold. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du forklare, hvad en χ^2-te

Afskrivninger

Matematik / Hvad er afskrivninger? En rigtig god opgaven om hvad afskrivninger egentlig er. Denne opgave bearbejder bl.a. metoderne lineære afskrivninger og saldometoden.

andengradsfunktioner

Matematik / Emneopgave om Andengradspolynomier og dens anvendelser. Udplik fra den 9 siders rapport: ...Informationerne koefficienterne a og c giver om parablens beliggenhed i koordinatsystemet er: Hvis a er negativ vender grenene på parablen nedad, og hvis a er positiv vender de opad. Jo mindre a er, jo br

Andengradsfunktioner

Matematik / ANDENGRADSPOLYNOMIER - Emneopgave - HHX - 11 sider Er du gået helt i stå i matematikken? Har du problemer med at forstå hvad andengradspolynomier er? Så er hjælpen her, hent denne emneopgave fra HHXOpgaver.dk og få svar på alle dine spørgsmål. Denne emneopgave er meget dybdegående og

Andengradsfunktioner

Matematik / Emneopgave – Andengradsfunktion Opgaven er på 4 sider, udarbejdet på 1.G. Opgavens problemstilling lyder: - Redegørelse for egenskaberne ved andengradsfunktioner og komme ind på toppunkt, nulpunkter og fortegnsundersøgelse:

Andengradsfunktioner - Emneopgave

Matematik / Emneopgave om andengradsfunktioner - matematik a - 21 sider. Indholdsfortegnelse Gør rede for hvad en andengradsfunktion er, idet du tager udgangspunkt i den generelle forskrift. 2 Giv grafiske eksempler, idet du forklarer hvilken betydning a og d har for grafen.? 2 Vis hvordan toppunktet kan

Andengradspolynomier

Matematik / Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 15 Emne: Andengradspolynomier Du skal redegøre for noget af indholdet i din emneopgave om andengradspolynomier. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på, hvordan man kan bestemme toppunkt for et and

Andengradspolynomier

Matematik / Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 15 - Eksempel 2 Emne: Andengradspolynomier Du skal redegøre for noget af indholdet i din emneopgave om andengradspolynomier. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på, hvordan man kan bestemme toppun

Andengradspolynomier

Matematik / EKSAMENSSPØRGSMÅL 16 Emne: Andengradspolynomier Du skal redegøre for noget af indholdet i din emneopgave om andengradspolynomier. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du forklare, hvordan man bestemmer evt. nulpunkter for et andengradspolynomium.