Aflevering - Købemotiver

Afsætning / Opgave i købsadfærd - Fylder 2 1/2 side. 1. Hvilke forhold i familien kunne påvirke købsadfærden: 2. Analyse af familiens købsadfærd (Jeg vil tage brug af købstyper, købemotiver, Maslows behovspyramide og købsroller) 3. Hvad er de 4 P’er Den første aflevering på 1. år HHX. Overskue

Afsætning Cocio

Afsætning / Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbj

Arbejdsspørgsmål - Delingen af Europa efter 1945

Afsætning / Delingen af Europa efter 1945 - (p.151-156) 1. Stalin/USSR og Churchill/Storbritannien blev i 1944 enige om at dele Østeuropa. Dette var dengang hemmeligt, men den er senere kommet til at hedde Procent-aftalen. 2. Hvorfor overtog/varetog USA Storbritanniens interesser efter krigen? 3. Læs bok

AWARE COTTON A/S

Afsætning / AWARE COTTON A/S - AFSÆTNING - 2014 - 10 sider Opgaven indeholder: Værdikæden Bostonanalyse Aware Cottons generiske strategi (konkurrencestrategi) Konkurrenceforhold Konkurrenceform Mission - Vision Vækststrategier

Bang & Olufsen

Afsætning / Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastisk

bestseller i kina

Afsætning / Case 4.1 - Bestseller i Kina - Systime - Internationalisering Kort om virksomheden: Bestseller er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i 1975 i Ringkøbing,. Virksomheden blev grundlagt af Troels Holch Povlsen. Bestseller er en dansk tøjkoncern med stor vækst. I Bestseller indegår d

Bianco - Afsætning A - 2010 maj

Afsætning / 2010 maj - Bianco - Afsætning - HHX A

Eksamensopgave vedrørende Bianco, hvor der som et forsøg er givet netadgang.

1. Analysér Biancos internationalisering

2. Analyser konkurrencesituationen på skomarkedet i Danmark.

3. Vurder Biancos

Bolia

Afsætning / Cases opgave.

Spørgsmål
1. Hvilke eksportmotiver må formodes at være gældende for Bolia?
2. Vurder Bolias eksportberedskab – indhent evt. yderligere informationer på www.bolia.com.
3. Vurder Bolias markedsudvælgelse.
4. Opstil en oversigt over de

Bolia - Case 6.2

Afsætning / Opgaven er en analyse af Bolia.com indenfor emnerne - internationalisering og eksport i Afsætning A. Opgaven - Casen heddder: Case 6.2 i Afsætning 1 - metode, cases og opgaver. Opgaveformuleringen lyder således: 1. Hvilke eksportmotiver må formodes at være gældende for Bolia? 2.

Bolia A/S

Afsætning / Afsætning – case 6.2 – Bolia A/S En afsætningscase fra Systime bogen om den danske virksomhed Bolia A/S. Opgaven er udarbejdet som en afleveringsopgave. Opgaveintroduktion: Introduktion Jeg vil i denne opgave komme ind på en masse forskellige ting om Bolia: - Deres eksportmotiver og

Boston model

Afsætning / Tom skabelon til udarbejdelse af en boston model.

Bosweel aflevering

Afsætning / Gennemgående opgave om Bosweel. Jeg vil i denne opgave gennemgå og analysere virksomhedens værdikæde og kernekompetencer. Redegøre og analysere de forskellige tabeller og finde ud af hvilken en effekt omverdenen har haft på tabellerne. Derefter vil jeg se, hvad der kan ændres og forbedres