Aflevering samfC - 2014

Samfundsfag / Fag: Samfundsfag Skole: TRADIUM, Rådmands boulevard Lærer: Anja Gammelby Nielsen 1) Du skal med tydelig kildehenvisning korfattet gengive nyheden. Nyhed: Måling: DF kan blive det største EU-parti Kilde: http://jyllands-posten.dk/politik/meningsmaalinger/ECE6563061/maling-df-kan-blive-

Alternativet - Partianalyse

Samfundsfag / Alternativt - Analyse af partiet - Samfundsfag Opgaven er en poltisk analyse af det ny-stiftede parti Alternativt, der under valget i 2015 blev valgt ind i folketinget med kæmpe opbakning fra den danske befolkning. Opgaven bearbejder partiets holdninger til: 1. Flygtninge- og indvandrerpolit

Dansk Folkeparti

Samfundsfag / En opgave om Danske Folkeparti udarbejdet slutningen af 2010. Opgaven indeholder informationer om: partiet og partiets baggrund (historie). Ideologier (Partiets grundsten) Folketingskandidater top politkere partiets størrelse og antal medlemmer vælgerne Vælgernes livstil iføæge Minerv

Danske Folkeparti - PowerPoint

Samfundsfag / En præsentation (powerpoint), der baserer på en opgave om Danske Folkeparti udarbejdet i slutningen af 2010. Opgaven indeholder informationer om: partiet og partiets baggrund (historie). Ideologier (Partiets grundsten) Folketingskandidater top politkere partiets størrelse og antal medlemm

De 3 Velfærdsmodeller

Samfundsfag / En et-sides notat om de 3 velfærdsmodeller. Notatet er meget dybdegående og notatet omhandler den danske velfærdsmodel, den centraleuropæiske velfærdsmodel og den liberale velfærdsmodel.Der er til hver velfærdsmodel stillet spørgsmål og ydelser, skattetryk osv.

Det indre marked

Samfundsfag / 3 siders noter om det indre marked - herunder baggrunden for det indre marked

Det Konservative Folkeparti

Samfundsfag / En opgave om Det konservative folkeparti udarbejdet slutningen af 2010. Opgaven indeholder informationer om: partiet og partiets baggrund (historie). Ideologier (Partiets grundsten) Folketingskandidater top politkere partiets størrelse og antal medlemmer vælgerne Vælgernes livstil ifø

Det økonomiske kredsløb

Samfundsfag / Noter om det økonomiske kredsløb. Samfundsøkonomi handler om, hvordan man anvender råvarer, arbejdskraft og maskiner (også kaldet produktionsfaktorerne) bedst muligt med henblik på at producere de varer, som folk ønsker. De samfundsøkonomiske mål: - økonomisk vækst - fuld beskæftigels

Eksamensopgave : Obesity in the US

Samfundsfag / Opgave 3 fra eksamensættet oktober 2013 Engelsk HHX A: Obesity in the USA:During your stay at an American college, you have been asked to give a presentation to your classmates on obesity in the US. You account for factors contributing to the obesity epidemic, and comme

Enhedslisten

Samfundsfag / En opgave om Enhedslisten udarbejdet slutningen af 2010. Opgaven indeholder informationer om: partiet og partiets baggrund (historie). Ideologier (Partiets grundsten) Folketingskandidater top politkere partiets størrelse og antal medlemmer vælgerne Vælgernes livstil iføæge Minerva V

Gaming er en sport

Samfundsfag / Et debatindlæg skrevet om Gaming er en sport. Gennem de seneste år er gaming blevet mere populært. Mange mennesker mener, at gaming ikke er en sport, selvom det meget populære spil, League of Legends, selvom USA officielt har annonceret, at det er en sport. Det bliver kaldt eSport, som er en fo

International Politik

Samfundsfag / Opgaven indeholder besvarelser på følgende:

- Redegør for FNs opbygning samt en selvvalgt konflikt hvor FN har interveneret

- Analyser FNs rolle som aktiv aktør på den internationale, politiske scene

- Diskuter de forandringer FN kan implementere for at st