Fag / Afsætning 164 opgaver

Afsætning

Afsætning på handelsgymnasiet er et fag, der sikrer at eleven opnår forståelse for hvordan en virksomhed har størst chance for at sælge deres produkter, hvad enten det er til et nationalt eller internationalt marked, ligesom du kommer til at arbejde med alle typer virksomheder.

Faget Afsætning er et fancy ord for at sælge, og i faget kommer du til at arbejde med salgs- og vækststrategier såvel som købernes adfærd, før under og efter et køb, ligesom du bliver klogere på hvorfor køberen har valgt netop denne vare og ikke konkurrentens.

Afsætningen involverer dele af emner fra psykologi for derved nemmere at kunne analysere købernes købsmønstre og dermed have nemmere ved at sælge til en ny kunde eller sælge mere til en eksisterende kunde.

Afsætning udbydes som et 2-årigt fag på B-niveau eller et 3-årigt fag på A-niveau og forskellen mellem de to er dele forløbets længde, fagets kompleksitet samt muligheden for at komme til skriftlig eksamen i afsætning på A-niveau.

I afsætning skal du forvente en del afleveringer, som typisk er tidligere års eksamensopgaver for derved at træne og få forståelsen for det faglige niveau frem til endelig eksamen.

Afsætning A arbejdes der med markedsanalyser, markedskommunikation, strategi og afsætningsledelse for alle typer virksomheder på internationalt såvel som nationalt plan. Du vil opnå en forståelse for afsætningsøkonomiske problemstillinger, der vil kunne hjælpe dig til at drive eller optimere virksomheder senere, der inddrages aktuelle virksomheder i undervisningen og derved bliver der bearbejdet aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedens nuværende stadie.

Når man har Afsætning på A-niveau tager faget 3 år at gennemføre og afsluttes med en mundtlig og/eller en skriftlig eksamen. Den mundtlige prøve varer en time, hvor 30 minutter går til forberedelse mens 30 minutter går til eksamination.

Typiske arbejdsområder for Afsætning er:

  • Markedsføringsplaner, både nationalt og globalt
  • Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder
  • Forretningsmodeller / Business models
  • Modeller for Internationalisering
  • Segmentering, målgruppevalg og positionering af virksomheden både nationalt og internationalt/globalt

Afsætning B er kun toårig, hvorved at flere af de tunge emner er skåret fra og du derved får en mindre forståelse for faget, men uden at gå på kompromis med den grundlæggende forståelse og sunde fornuft for virksomheden drift og ageren i markedet.

Afsætning B giver dig en forståelse for simple afsætningsøkonomiske modeller, hvor emner som nedenstående vil blive bearbejdet:

  • Makroforhold med det primære fokus på omverdensforhold.
  • Efterspørgselsforhold herunder viden om markedets størrelse, målgruppevalg og købsadfærd på markedet både nationalt og internationalt.
  • Strategi og interne forhold i en virksomhed.
  • Internationalisering, hvor du opnår forståelse for interne forhold i virksomheden med primært fokus på udvælgelse af marked.
  • Markedsafgrænsning og konkurrencesituationen med primært fokus på udbudsforhold.

Eksamen er mundtlig med 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination, hvorfor der tages udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale på 1-2 sider.

HHXOpgaver.dk har et bredt udvalg af opgaver indenfor faget Afsætning, se mere nedenfor.

Find opgaver fra faget Afsætning 164 opgaver

Afsætning

Aflevering - Købemotiver

Opgave i købsadfærd - Fylder 2 1/2 side. 1. Hvilke forhold i familien kunne påvirke købsadfærden: 2. Analyse af familiens købsadfærd (Jeg vil tage brug af købstyper, købemotiver, Maslows behovspyramide og købsroller) 3. Hvad er de 4 P’er Den første aflevering på 1. år HHX. Overskue

Gå til opgaven
Afsætning

Afsætning Cocio

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbj

Gå til opgaven
Afsætning

Arbejdsspørgsmål - Delingen af Europa efter 1945

Delingen af Europa efter 1945 - (p.151-156) 1. Stalin/USSR og Churchill/Storbritannien blev i 1944 enige om at dele Østeuropa. Dette var dengang hemmeligt, men den er senere kommet til at hedde Procent-aftalen. 2. Hvorfor overtog/varetog USA Storbritanniens interesser efter krigen? 3. Læs bok

Gå til opgaven
Afsætning

AWARE COTTON A/S

AWARE COTTON A/S - AFSÆTNING - 2014 - 10 sider Opgaven indeholder: Værdikæden Bostonanalyse Aware Cottons generiske strategi (konkurrencestrategi) Konkurrenceforhold Konkurrenceform Mission - Vision Vækststrategier

Gå til opgaven
Afsætning

Bang & Olufsen

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastisk

Gå til opgaven
Afsætning

bestseller i kina

Case 4.1 - Bestseller i Kina - Systime - Internationalisering Kort om virksomheden: Bestseller er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i 1975 i Ringkøbing,. Virksomheden blev grundlagt af Troels Holch Povlsen. Bestseller er en dansk tøjkoncern med stor vækst. I Bestseller indegår d

Gå til opgaven

Se alle opgaver fra faget Afsætning.
Se alle opgaver fra Afsætning