Fag:
International Økonomi
Karakter:
10
Årgang:
2. G.
Opgave beskrivelse:

Afleveringsopgave 1 HH2 - EUC NORD - HHX - HJØRRING

Elevtid 2 timer

Opgave 1:

Opstil forsyningsbalancerne for USA, Kina og Danmark for 2012 ud fra tallene i bilag 1 og bilag 2.

Opgave 2:

Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene de enkelte posters vægtning i procent af BNP for USA, Kina og Danmark for 2012.

Opgave 3:

Foretag en sammenligning af resultaterne for de tre lande.

Opgave 4:

Kommenter de størrelser hvor der er store forskelle mellem landene og vurder,  hvad der kan være årsager til disse forskelle.

Bilagsmateriale:  STI 2013, statistikbanken og Congressional Research Service.   

Bilag 1 Nøgletal til forsyningsbalancen for USA og Kina 2012; Statistisk Tiårsoversigt 2013 statistikbanken og CRS. (Tal i mia. USD)

 

BNP

Cpr

Coff

I

M

X

USA

15.684,8

9.457,9

3.246,8

3.027.2

1,971,7

1.924,6

Kina

8.227,0

3.126,3

918,9

3.949

1.817,3

2.050,1


Kurs 100 USD(2012) 579,72 DKK
Bilag 2 Nøgletal til forsyningsbalancen for Danmark 2012; Statistisk årbog 2014 (Tal i mia. DKK)

 

BNP

Cpr

Coff

I

M

X

Danmark

1.825,6

895,6

519,5

317,7

907,7

1.000,5

Forsyningsbalancen | International Økonomi