HHXOpgaver Opgaver International Økonomi Forsyningsbalancen

Forsyningsbalancen

Afleveringsopgave 1 HH2 - EUC NORD - HHX - HJØRRING

Elevtid 2 timer

Opgave 1:

Opstil forsyningsbalancerne for USA, Kina og Danmark for 2012 ud fra tallene i bilag 1 og bilag 2.

Opgave 2:

Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene de enkelte posters vægtning i procent af BNP for USA, Kina og Danmark for 2012.

Opgave 3:

Foretag en sammenligning af resultaterne for de tre lande.

Opgave 4:

Kommenter de størrelser hvor der er store forskelle mellem landene og vurder,  hvad der kan være årsager til disse forskelle.

Bilagsmateriale:  STI 2013, statistikbanken og Congressional Research Service.   

Bilag 1 Nøgletal til forsyningsbalancen for USA og Kina 2012; Statistisk Tiårsoversigt 2013 statistikbanken og CRS. (Tal i mia. USD)

 

BNP

Cpr

Coff

I

M

X

USA

15.684,8

9.457,9

3.246,8

3.027.2

1,971,7

1.924,6

Kina

8.227,0

3.126,3

918,9

3.949

1.817,3

2.050,1


Kurs 100 USD(2012) 579,72 DKK
Bilag 2 Nøgletal til forsyningsbalancen for Danmark 2012; Statistisk årbog 2014 (Tal i mia. DKK)

 

BNP

Cpr

Coff

I

M

X

Danmark

1.825,6

895,6

519,5

317,7

907,7

1.000,5


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...