Købers pligter ved betaling og misligeholdelse

Erhvervsret / Fremlæggelse PowerPoint om emnet Købers pligter ved betaling og misligholdelse. PowerPointet indeholder følgende punkter: Købers pligter - at betale med rette købesum - at betale med de rigtige betalingsmidler - at betale til rette betalingstid - at betale til rette kreditor - at betal

Købers pligter ved betaling og misligholdelse

Erhvervsret / Et PowerPoint / Fremlæggelse omhandlende emnet Købers pligter ved betaling og misligholdelse. Punkter i PowerPoint / Fremlæggelsen / Dokumentet. At betale med rette købesum at betale med de rigtige betalingsmidler At betale til rette betalingstid at betale til rette kreditor at betale

Manuscript Købers pligter og misligeholdelse

Erhvervsret / Manuscript / notat til fremlæggelsen Købers pligter og misligholdelse. Fuldt manuscript, som omhandler hele emnet. Fyldt med dybdegående noter på 5 sider.

Note til køberet

Erhvervsret / Noter til Køberet.

Noter - Erstatning

Erhvervsret / Systime - Erhvervsret C - Juraens grundregler.dk Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær Noter til Kapitel 3 - Erstatning.

Noter til Kapitel 3 - Forsikring Supplerende stof.

Erhvervsret / Systime - Erhvervsret C - Juraens grundregler.dk Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær Noter til Kapitel 3 - Forsikring Supplerende stof.

Noter til Kapitel 4 - Aftalers indgåelse

Erhvervsret / Systime - Erhvervsret C - Juraens grundregler.dk Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær Noter til Kapitel 4 - Aftalers indgåelse.

Noter til kapitel 6 (aftaler)

Erhvervsret / Notater til kapital 6 - Aftaler Når du skal løse opgaver om indgåelse af aftaler kan dette skema måske bruges til at sikre, at du har husket det hele. I selve opgavebesvarelsen er det reglerne, argumentationen og konklusionerne, der skal fremgå Kan fordelagtigt bruges som hjælpemidler

Noter: ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT (kap. 3)

Erhvervsret / ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT (kap. 3) Indeholder fyldestgørende og yderst brugbare notater for kapitel 3 ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT, indeholdende - : - Betingelser for at blive gjort erstatningsansvarlig. - Betingelser for at gøre skadevolder erstatningsansvarlig. - Supplerende note til

Opgavebesvarelser - Erstatning

Erhvervsret / Opgaver om erstatning, anvendt på HHX EUC NORD i Hjørring. EUCNORD. Opgaverne lyder som følgende: Opgave 1 Tandlæge Kirsten Olsen foretog ved 18-tiden d.26. januar 1992 en behandling på kørelærer Søren Sørensen. Behandlingen bestod i en tilslibning af to tænder i undermundens ven