Finansiering på HHX udbydes som et C- og B-niveaus fag og tillærer eleven at kunne analysere og bearbejde aktuelle og håndgribelige problemstillinger med udgangspunkt i en økonomisk vinkel.

Du vil gennem faget tillære viden om internationale såvel som internationale finansmarkeder, hvor du vil skulle analysere og værdiansætte virksomheder, du vil ligeledes få en forståelse af en husholdnings privatøkonomi såvel som forskellige former for indkomst samt brugen heraf.

I finansiering bliver der gennemgået og diskuteret emner som listet nedenfor, ligesom du vil få tillært forskellige teorier tilknyttet det finansielle markeder, investeringer og institutioner:

 • Prisdannelse på markedet
 • Finansielle produkter
 • Kapitalfremskaffelse
 • Finansieringsbehov
 • Finansieringsmuligheder
 • Finansielle markeder
 • Centralbankerne nationalt og internationalt
 • Realkreditinstitutionerne samt deres produkter
 • Pengeinstitutter samt brugen heraf
 • Fondsbørsen
 • Investeringsporteføljer
 • Virksomhedens finansieringsbehov ved iværksætteri.

Eksamen
Eksamen i faget Finansiering består udelukkende af en mundtlig prøve på grundlag af den tillærte viden i undervisningen. På eksamensdagen trækker eleven et ukendt tekstmateriale, der danner grundlag for eksaminationen. Efter trækningen af tekst materiale har eleven 30 minutters forberedelse og yderligere 30 minutters eksamination med underviser samt censor.

Find opgaver fra faget Finansiering

Excel - Effektivrente

Finansiering / Et Excel dokumentet, fuld automatisk, der kan beregne: - Beregning af effektiv rente på annuitetsl

Kapitel 3 - Obligationer

Finansiering / En PowerPoint præsentation af emne 3 Obligationer. En meget god, både grafisk og faglig præsent

Noter til OBLIGATIONER - kap 4

Finansiering / Noter til kapitel 4 - Obligationer. 1. Hvad er en obligation? 2. Hvem kan udstede obligationer? 3.

Opgave 2.10

Finansiering / Opgave 2.10 Denne opgave vedrører et pengeinstituts vurdering af en privatkunde. Du skal i den for

Opgave 3.1

Finansiering / Bog: Grundlæggende Finansiering, Systime. Opgave 3.1 A. Hvad er en obligation? B. Hvem udstede

Opgave 3.2

Finansiering / Bog: Grundlæggende Finansiering, Systime. Kapitel: Obligationer Opgave 3.2 Tag stilling til, o

Se alle opgaver fra faget Finansiering.
Se alle opgaver fra Finansiering