Fag / Finansiering 6 opgaver

Finansiering

Finansiering på HHX udbydes som et C- og B-niveaus fag og tillærer eleven at kunne analysere og bearbejde aktuelle og håndgribelige problemstillinger med udgangspunkt i en økonomisk vinkel.

Du vil gennem faget tillære viden om internationale såvel som internationale finansmarkeder, hvor du vil skulle analysere og værdiansætte virksomheder, du vil ligeledes få en forståelse af en husholdnings privatøkonomi såvel som forskellige former for indkomst samt brugen heraf.

I finansiering bliver der gennemgået og diskuteret emner som listet nedenfor, ligesom du vil få tillært forskellige teorier tilknyttet det finansielle markeder, investeringer og institutioner:

 • Prisdannelse på markedet
 • Finansielle produkter
 • Kapitalfremskaffelse
 • Finansieringsbehov
 • Finansieringsmuligheder
 • Finansielle markeder
 • Centralbankerne nationalt og internationalt
 • Realkreditinstitutionerne samt deres produkter
 • Pengeinstitutter samt brugen heraf
 • Fondsbørsen
 • Investeringsporteføljer
 • Virksomhedens finansieringsbehov ved iværksætteri.

Eksamen
Eksamen i faget Finansiering består udelukkende af en mundtlig prøve på grundlag af den tillærte viden i undervisningen. På eksamensdagen trækker eleven et ukendt tekstmateriale, der danner grundlag for eksaminationen. Efter trækningen af tekst materiale har eleven 30 minutters forberedelse og yderligere 30 minutters eksamination med underviser samt censor.

Find opgaver fra faget Finansiering 6 opgaver

Finansiering

Excel - Effektivrente

Et Excel dokumentet, fuld automatisk, der kan beregne: - Beregning af effektiv rente på annuitetslån. - Beregning af effektiv rente på serielån. - Beregning af effektiv rente på stående lån. - Sammenligning af finansieringskilder. - Effektiv rente kassekredit. - Valg mellem 2 betalingsbetinge

Gå til opgaven
Finansiering

Kapitel 3 - Obligationer

En PowerPoint præsentation af emne 3 Obligationer. En meget god, både grafisk og faglig præsentation. Indeholder: Hvad er obligationer obligationsbegreber rentebegreber

Gå til opgaven
Finansiering

Noter til OBLIGATIONER - kap 4

Noter til kapitel 4 - Obligationer. 1. Hvad er en obligation? 2. Hvem kan udstede obligationer? 3. Hvilke formål har de forskellige obligationsudsteder med at udstede obligationer? Giv en forklaring på følgende begreber: 4. Det pålydende (nominelle) beløb 5. Udløb. 6. Kurs. 7. Løbetid. 8. Hv

Gå til opgaven
Finansiering

Opgave 2.10

Opgave 2.10 Denne opgave vedrører et pengeinstituts vurdering af en privatkunde. Du skal i den forbindelse betragte dig som privatkunderådgiver i et mindre pengeinstitut. Du har i et par år været bankrådigiver for familien Hansen, der bor i en større provinsby. Familien har nu bedt dig om et

Gå til opgaven
Finansiering

Opgave 3.1

Bog: Grundlæggende Finansiering, Systime. Opgave 3.1 A. Hvad er en obligation? B. Hvem udsteder obligationer i Danmark? C. Angiv, hvilke formål de under punkt B nævnte obligationsudstedere har med at udstede obligationer. D. Gør kort rede for de forskellige typer af obligationslån. E. G

Gå til opgaven
Finansiering

Opgave 3.2

Bog: Grundlæggende Finansiering, Systime. Kapitel: Obligationer Opgave 3.2 Tag stilling til, om hvert af efterfølgende 27 udsagn er rigtig eller forkert.

Gå til opgaven

Se alle opgaver fra faget Finansiering.
Se alle opgaver fra Finansiering