International Økonomi / IØ AFLEVERING 5.7 - Redegør kort for nogle af de faktorer, som påvirker det samlede privatforbrug; - Gør nærmere rede for privatforbrugets samfundsøkonomiske betydning. Inddrag forsyningsbalancen i din redegørelse: - Foretag en nærmere analyse af privatforbrugets udvikling siden 1960. Pe

about A Bad Day for Baseball

Engelsk / <p>1) Hand in a paper (1- 2 pages) about A Bad Day for Baseball with answers for the questions in these two sections: - What happened? - Reading between the lines</p> <p>Sp&oslash;rgsm&aring;l er:</p> <ul> <li><strong>When Masa first sees the plan

C - Oversættelse

Engelsk / Ubestemt artikel Bog: Fejlstøvsugeren Forlag: Musagetes New Materials Kapitel/Emne: Ubestemt artikel Opgave: C - Oversættelse Side i grundbog: 65 Kontrolleret: Kontrolleret.

C – Vælg den korrekte form + begrundelse:

Engelsk / Kongruens Bog: Fejlstøvsugeren Forlag: Musagetes New Materials Kapitel/Emne: Kongruens Opgave: C – Vælg den korrekte form + begrundelse: Side i grundbog: 21 Kontrolleret: Kontrolleret.

Differentialregning

Matematik / Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENS SPØRGSMÅL 19 Emne: Differentialregning Du skal redegøre for noget af indholdet i din emneopgave om differentialregning. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på, hvad der forstås ved en funktions differen

Opgaver og spørgsmål side 144 – Kapitel 6 Internettet

Markedskommunikation / Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Opgaver og spørgsmål side 144 – Kapitel 6 Internettet Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Forklar hvordan forskellige former for promotionsparametre kan benyttes på inte