HHXOpgaver Opgaver Markedskommunikation Opgaver og spørgsmål side 144 – Kapitel 6 Internettet

Opgaver og spørgsmål side 144 – Kapitel 6 Internettet

Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Opgaver og spørgsmål side 144 – Kapitel 6 Internettet Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Forklar hvordan forskellige former for promotionsparametre kan benyttes på internettet. 2. Hvad er et online community? Og hvordan fungerer det? 3. Hvad karakteriserer de tre typer af hjemmesider, der findes? 4. Hvad karakteriserer internettet som kommunikationsmedie? 5. Hvad betyder udtrykket ”trafikskaber”? 6. Hvad dækker m-commerce over? 7. Forklar begrebet ”Permission marketing”


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...