Another Day In Paradise

Engelsk / Another Day In Paradise - Engelsk - 300 ord Denne Opgave indeholder en lille engelsk stil på 300 ord, som er en viderefortælling af sangen "An other day in paradise"

Cycle of consumerism - Essay

Engelsk / Rigtig god opgave, hvor jeg fik 10.

Min lærer skrev følgende til mig:

Rigtig god opgave, flot sprog. Kun nogle småting. Husk dog ingen sammentrækninger og lyd gerne mere sikker i dit sprog.
Skriv noget mere!

Du opstiller fint dine argumenter o

Villy af Charlotte Weite

Dansk / Villy - Charlotte Weite - Dansk - Analyse - Novelle En 4 siders novelle analyse af Villy. Novellen ‘’Villy’’ er skrevet af Charlotte Weite, og den er udgivet i år 1999. Charlotte Weitze er født i år 1974 i Kongens Lyngby. I 1995 startede hun på Københavns universitet, hvor hun stude

Muldskud af Henrik Pontopidan

Dansk / Novelle analyse af Henrik Pontoppidans novelle muldskub fra novellesamlingen Krøniker, udgivet i 1890. Opgaven er struktureret således: 1. Præsentation 2. Referat 3. Tid 4. Miljø 5. Sted 6. Personkarakteristik 7. Sproget i novellen 8. Titel 9. Tema 10. Perspektivering 11. Fortolkni

Deskriptiv Statistik - Emneopgave

Matematik / Dette er en Emneopgave for Deskriptiv Statistik som jeg har lærte på matematik C-niveau i 1.G, i opgaven er der eksempler på hvordan flere af opgaverne løses.

Opgaven indholder alt om emnet inden for Deskriptiv Statistik med eksempler

Opgaven er på 6 sider og med 5.75

Erik Jørgensen - Afsætning

Afsætning / Erik Jørgensen – Virksomhedsanalyse – Afsætning – Eksamensopgave Denne opgave er en eksamensopgave fra september 2008, og opgavebesvarelsen indeholder de fire problemstillinger om møbelfabrikken Erik Jørgensen. Opgave 1: Analyser Erik Jørgensens værdikæde og vurder virksomhedens ker

Power - brancheanalyse

Afsætning / Power A/S - Afleveringsopgave - Afsætning A En omfattende brancheanalyse af den fremadstormende elektronikgigant Power A/S, der i disse år åbner mange butikker på det danske marked (2015). Opgaven er på 9 sider og særdeles velformuleret. Problemstillinger: 1) Foretag en brancheanalyse

Kina i verdensøkonomien

International Økonomi / En opgave om Kina rolle i verdensøkonomien med baggrund i følgende problemstillinger. Opgave 1 a) Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene i bilag 1 de enkelte posters vægtning i procent af BNP i USA og Kina. Sammenlign resultaterne for de to lande. b) I bilag 7 udtaler Sheng Songchen

Hvorfor er kvinder så kedelige?

Dansk / Analyse af Hvorfor er kvinder så kedelige? skrevet af Christina Yoon Petersen, trykt i Politikken med fokus på sprog, målgruppe og argumentation. Problemstillingen er besvaret med udgangspunkt i opgavesættet fra Dansk eksamenen på HHX maj 2014. Opgaven indeholder en argumentationsanalyse

Carletti internanalyse

Afsætning / Opgave 1 - Analyse af interne forhold

Metodevalg

For at løse denne opgave bruges følgende modeller: Værdikæden og den interne del af SWOT altså SW. Dette vil belyse i hvilke led virksomheden skaber værdi for deres kunder og hvor de har fordele i forhold til deres konk

Tivoli - Forlystelsespark

Virksomhedsøkonomi / En opgave om den danske forlystelsespark Tivoli, beliggende i København udformet som et projekt på 1.g af handelsskolen. Opgaven indeholder en række informationer og beskrivelser om Tivoli.

Indholdsfortegnelsen dækker over:

Virksomhedsbeskrivelse

Virk

VØ B - Dansk supermarked - Opgave 6

Virksomhedsøkonomi / Virksomhedsøkonomi B - Opgave 6 - Dansk Supermarked A/S 3 siders regnskabsanalyse af den danske virksomhed Dansk Supermarked A/S. Opgaveformuleringen lyder: 1. Lav en regnskabsanalyse af Dansk Supermarked A/SEn kommenteret regnskabsanalyse af dansk Supermaked, ret