Afsætning 164 opgaver

Afsætning

Bianco - Afsætning A - 2010 maj

2010 maj - Bianco - Afsætning - HHX A

Eksamensopgave vedrørende Bianco, hvor der som et forsøg er givet netadgang.

1. Analysér Biancos internationalisering

2. Analyser konkurrencesituationen på skomarkedet i Danmark.

3. Vurder Biancos

Gå til opgaven
Afsætning

Bolia

Cases opgave.

Spørgsmål
1. Hvilke eksportmotiver må formodes at være gældende for Bolia?
2. Vurder Bolias eksportberedskab – indhent evt. yderligere informationer på www.bolia.com.
3. Vurder Bolias markedsudvælgelse.
4. Opstil en oversigt over de

Gå til opgaven
Afsætning

Bolia - Case 6.2

Opgaven er en analyse af Bolia.com indenfor emnerne - internationalisering og eksport i Afsætning A. Opgaven - Casen heddder: Case 6.2 i Afsætning 1 - metode, cases og opgaver. Opgaveformuleringen lyder således: 1. Hvilke eksportmotiver må formodes at være gældende for Bolia? 2.

Gå til opgaven
Afsætning

Bolia A/S

Afsætning – case 6.2 – Bolia A/S En afsætningscase fra Systime bogen om den danske virksomhed Bolia A/S. Opgaven er udarbejdet som en afleveringsopgave. Opgaveintroduktion: Introduktion Jeg vil i denne opgave komme ind på en masse forskellige ting om Bolia: - Deres eksportmotiver og

Gå til opgaven
Afsætning

Boston model

Tom skabelon til udarbejdelse af en boston model.

Gå til opgaven
Afsætning

Bosweel aflevering

Gennemgående opgave om Bosweel. Jeg vil i denne opgave gennemgå og analysere virksomhedens værdikæde og kernekompetencer. Redegøre og analysere de forskellige tabeller og finde ud af hvilken en effekt omverdenen har haft på tabellerne. Derefter vil jeg se, hvad der kan ændres og forbedres

Gå til opgaven