HHXOpgaver Opgaver Finansiering Opgave 3.1

Opgave 3.1

Bog: Grundlæggende Finansiering, Systime. Opgave 3.1 A. Hvad er en obligation? B. Hvem udsteder obligationer i Danmark? C. Angiv, hvilke formål de under punkt B nævnte obligationsudstedere har med at udstede obligationer. D. Gør kort rede for de forskellige typer af obligationslån. E. Gør rede for, hvad der forstås ved henholdsvis den nominelle rente, den direkte rente og den effektive rente i forbindelse med obligationer.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...