HHXOpgaver Opgaver Finansiering Noter til OBLIGATIONER - kap 4

Noter til OBLIGATIONER - kap 4

Noter til kapitel 4 - Obligationer. 1. Hvad er en obligation? 2. Hvem kan udstede obligationer? 3. Hvilke formål har de forskellige obligationsudsteder med at udstede obligationer? Giv en forklaring på følgende begreber: 4. Det pålydende (nominelle) beløb 5. Udløb. 6. Kurs. 7. Løbetid. 8. Hvad menes der med, at realkreditinstitutter udtrækker obligationer?


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...