HHXOpgaver Opgaver Psykologi Niels Peter Rygaard

Niels Peter Rygaard

Niels Peter Rygaard: Tidlig frustration Noter: Uddrag fra noterne: Ifølge psykolog Niels Peter Rygaard lægges kimen til karakterafvigelse i slutningen af graviditeten og i barnets første leveår. Får barnet ikke mulighed for at knytte intime bånd til en stabil voksenkontakt inden 2 års alderen, kan det have en række konsekvenser – især for det følelsesmæssige område. Barnet udvikler ikke evnen til at forpligte sig, sætte sig ind i andre menneskers behov, knytte sig til og holde af andre mennesker lang tid ad gangen eller beherske sine følelser. (social og følelsesmæssig blindhed) I yderste konsekvens kan manglen på en følelsesmæssig tilknytning til en stabil voksen i de første år føre til en psykopatisk personlighedsstruktur.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...