HHXOpgaver Opgaver Markedskommunikation Markedskommunikation C – Kapitel 1

Markedskommunikation C – Kapitel 1

Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Markedskommunikation C – Kapitel 1 spørgsmål: 1. Forklar forskellen på signal- og medieparametre. Signalparametre, også kaldet udformningsparametre. 2. Forklar forskellen på individuel kommunikation og massekommunikation. 3. Forklar, hvorledes man kan forsøge at minimere støj i en kampagne. 4. Med udgangspunkt i Illustration 1.3 bedes du forklare, hvorfor en SF-vælger og en Venstre vælger kan tænkes at opfatte annoncen 1.2 vidt forskelligt. 5. Find selvvalgte eksempler på annoncer, du mener, indeholder støj og forklar årsagerne til, at denne støj opstår. 6. Find selvvalgte eksempler på reklamer, du mener, er udsat for støj pga. deres placering i mediet. 7. Gå ind på www.bangogolufsen.dk. Undersøg hvordan Bang & Olufsen arbejder med integreret markedskommunikation. 8. Find et eksempel på en virksomhed, der arbejder med integreret markedskommunikation. Forklar hvordan du kan se det.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...