HHXOpgaver Opgaver Markedskommunikation Kapitel 8 – Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation.

Kapitel 8 – Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation.

Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 8 – Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation. Opgaver og spørgsmål. Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Hvad er formålet med Kodeks for Reklamepraksis og andre, lignede kodeks inden for markedsføring, når vi har love på området? 2. Forklar mulige årsager til, at markedsføringsloven indeholder regler om markedsføringsforbud. 1.1 Finder du disse forbud rimelige? 1.2 Hvorfor? 2. Hvad kan være årsagen til, at der er særligt skrappe regler for reklamer for levnedsmidler og lægemidler? 3. Pr. 1. januar 2002 blev der i hele EU indført et totalt forbud mod reklamer for tobak. Vurderer du, at et sådant forbud får nogen effekt på salget af tobak? 4. Pr. 1. januar 2002 blev der i hele EU indført et totalt forbud mod reklamer for tobak. Vurderer du, at et sådant forbud får nogen effekt på salget af tobak? 5. Pr. 1. januar 2004 ophævede Folketinget (regeringen og Dansk Folkeparti) det danske forbud mod reklamer for alkohol i tv. Giv din vurdering af, hvorvidt det var rimeligt at ophæve dette forbud. 6. Mener du, at virksomheder og organisationer behøver at tage etiske hensyn i forbindelse med deres massekommunikation? 7. Find eksempler på reklamer, du mener, er på kant med loven og forklar, hvilke regler, de strider imod. Ekstra opgave: Find virksomheder, der er blevet dømt gennem forbrugerombudsmandens pressemeddelelser.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...