HHXOpgaver Opgaver Markedskommunikation Kapitel 3 - Positionering og Branding.

Kapitel 3 - Positionering og Branding.

Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 3 - Positionering og Branding. Spørgsmålene lyder: Opgaver og Spørgsmål: Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Giv eksempler på forskellige produkt positionerings metoder og find materiale, der understøtter dit svar. 2. Hvilke årsager kan der være til at ESP og ISP vinder mere og mere frem? 3. Forklar udtrykket top-of-mind. 4. Forklar hvad branding er. 5. Find eksempler på virksomheder, der har brandet sig godt efter din mening. Dokumenter dit svar.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...