HHXOpgaver Opgaver Markedskommunikation Kapitel 10 - Direct Marketing - Opgaver og Spørgsmål

Kapitel 10 - Direct Marketing - Opgaver og Spørgsmål

Kapitel 10 - Direct Marketing - Opgaver og Spørgsmål Opgaver og spørgsmål Læs følgende spørgsmål og diskuter spørgsmålene. 1. Hvorfor er det så svært at ændre holdning og i særdeleshed adfærd? 2. Find eksempler på problemstillinger, hvor vores adfærd typisk ikke følger vores holdning. 3. Kom med eksempler på informations- eller oplysningskampagner du kan huske. Hvad er det, der har gjort, at du netop kan huske dem? 4. Hvorfor virker mange aids-kampagner ikke på unge? 5. Udvælg informations- og oplysningskampagner på lærebogens website og diskuter dem i klassen. Hvad er disse kampagners styrker og svagheder?


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...