HHXOpgaver Opgaver Psykologi Hvad er Psykologi?

Hvad er Psykologi?

Et PowerPoint til emnet Hvad er Psykologi? PowerPoint indeholder en introduktion til Psykologi C: Hvad er ordret Psykologi den græske myte om Psyke Har mennesket en Psyke Psykologien er tvær videnskabelig De psykologiske teoriers videnskaber Vigtige spørgsmål til psykologiske teorier Psykologien er både gammel og ung Har mennesket en sjæl - behavioristerne siger nej Moderne syn på psykologi Strejftog i psykologiens historie Strejftog gennem psykologien Strejftog gennem psykologiens historie Den moderne psykologis opståen Vigtige landvindinger forud for moderne psykologis opståen Psykologi i bredeste forstand - for både dyr og mennesker Human-psykologi – psykologi om mennesker


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...