HHXOpgaver Opgaver SRO Hummel A/S - SRP 2014

Hummel A/S - SRP 2014

SRP - HHX - 3.G- Hummel A/S Hummel A/S Afsætning A – Michael Troelsen Dansk A – Hans Henrik Jacobsen VIBORG HANDELSGYMNASIUM Kommentar: Ingen kommentarer.

FAG: Dansk A, Afsætning A. Indledning Rapporten tager udgangspunkt i virksomheden Hummel. Den indeholder analyser af strategier og parametermix, dette fører til en analyse af en Hummel-reklame og virksomhedens hjemmeside. Som udgangspunkt er det dét danske marked rapporten koncentrerer sig om, og konkurrencen her. Dette fører til en segmentering, denne segmentering, skaber i samarbejde med resten af rapporten et handlingsforslag som indeholder promotionsparameteret. Forslaget bliver til sidst vurderet, og der er en følgende konklusion af rapporten, som viser hvad rapporten bunder ud i. Indholdsfortegnelse Opgaveformulering_______________________________________________________Foran rapport Abstract 1 Indledning 1 En god historie 1 Christian Stadil 2 Strategier 3 Generisk strategi 4 Ansoffs vækstmatrix 5 Parametermix 6 Product 6 Price 7 Place 7 Promotion 7 Reklameanalyse 8 Hjemmesideanalyse 12 Konkurrence 15 Segmentering 16 Handlingsplan 17 Vurdering 19 Konklusion 0 Kildefortegnelse 0 Bøger og artikler 0 Tv-udsendelser 0 Hjemmesider 0 Rapporter 0 Bilag 0 Bilag 1 0 Bilag 2 0 Bilag 3 0 Bilag 4 0 Bilag 5 0 Bilag 6 0 Bilag 7 0 Bilag 8 0 Bilag 9 0 Bilag 10 0 Bilag 11 0 Bilag 12 0 Bilag 13 0 Bilag 14 0 Bilag 14 0 Bilag 15 0


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...