HHXOpgaver Opgaver International Økonomi Finanspolitik

Finanspolitik

Tema: Finanspolitik - 6 sider. 1. Hvad er finanspolitik? Her skal du komme ind på lempelig og stram finanspolitik, finanspolitiske instrumenter og finanspolitiske multiplikatorer. 2. Redegør for, hvornår man bør føre lempelig finanspolitik og hvornår man bør føre stram finanspolitik. 3. I bilag 1 er et uddrag af vismandsrapporten, efterår 2013. I dette uddrag er en række faktorer, som kan fungere som indikator for, hvordan konjunkturerne vil være i 2014. List de faktorer som peger mod højkonjunktur og forklar hvorfor de peger mod højkonjunktur, og list de faktorer som peger mod lavkonjunktur, og forklar hvorfor de peger mod lavkonjunktur. 4. På baggrund af din besvarelse af opgave 3, og ovenstående citat, vurder om man bør føre stram, neutral eller lempelig finanspolitik i 2014. 5. Forklar den negative påvirkning det vil have for en samfundsøkonomi, hvad der kan ske, hvis man kommer til at føre lempelig finanspolitik i tider, hvor der er højkonjunktur.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...