Fag:
International Økonomi
Karakter:
12
Årgang:
2. G.
Opgave beskrivelse:
Tema: Finanspolitik - 6 sider. 1. Hvad er finanspolitik? Her skal du komme ind på lempelig og stram finanspolitik, finanspolitiske instrumenter og finanspolitiske multiplikatorer. 2. Redegør for, hvornår man bør føre lempelig finanspolitik og hvornår man bør føre stram finanspolitik. 3. I bilag 1 er et uddrag af vismandsrapporten, efterår 2013. I dette uddrag er en række faktorer, som kan fungere som indikator for, hvordan konjunkturerne vil være i 2014. List de faktorer som peger mod højkonjunktur og forklar hvorfor de peger mod højkonjunktur, og list de faktorer som peger mod lavkonjunktur, og forklar hvorfor de peger mod lavkonjunktur. 4. På baggrund af din besvarelse af opgave 3, og ovenstående citat, vurder om man bør føre stram, neutral eller lempelig finanspolitik i 2014. 5. Forklar den negative påvirkning det vil have for en samfundsøkonomi, hvad der kan ske, hvis man kommer til at føre lempelig finanspolitik i tider, hvor der er højkonjunktur.
Finanspolitik | International Økonomi