HHXOpgaver Opgaver International Økonomi Eksamensopgave - Dansk Økonomi og Vækst

Eksamensopgave - Dansk Økonomi og Vækst

Dansk økonomi og vækst - Eksamensopgave 2012 - International økonomi - HHX En 12 siders flot besvarelse af eksamensopgaven som mundede ud i et flot 10 tal. Dansk økonomi og vækst Opgave 1 a. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene for import og eksport kan sige, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster. b. Redegør for udviklingen i opsparingskvoten i bilag 2. Forklar hvad figuren viser om forbruget i perioden. c. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 hvordan de automatiske stabilisatorer påvirker den økonomiske vækst i Danmark 2006-2012. Opgave 2 a. Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen påvirker den økonomiske vækst i Danmark. b. Diskuter med udgangspunkt i bilagene 8,9 og 10 anvendelsen af finanspolitikken i Danmark i den nuværende økonomiske situation. Opgave 3 a. Vurder hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan anvendes til at skabe økonomisk vækst. Inddrag bilag 10. Opgaven indeholder en grundig besvarelse af eksamensopgaven tre spørgsmål samt delspørgsmål. Det vedrører emner, som forsyningsbalancen, finanspolitik osv.Dette er eksamensopgave fra 2012.

Ca. 3600 tegn.Kommentar fra lærer:

Det er korrekt at M= 782 mia. Men det eneste du kan konkludere herud fra er at vi eksporterer mere end vi importerer hvilket betyder at vi har overskud på handelsbalancen, de løbende poster indeholder herudover en overførselsbalance, hvor der i princippet kan være underskud. Fin forklaring på sammenhængen mellem opsparings og forbrugskvote, det er rigtigt at dårlige økonomiske udsigter får folk til at spare mere op. I delspørgsmål 3 er det fint at de starter med at definere hvad automatiske stabilisatorer er og hvad de bruges til, dette gør at resten af besvarelsen giver god mening.I spørgsmål 2 ville det være en god ide hvis du lige startede med formlen BNP­­+M = C+I+X. Man kan ikke tale om at der er en negativ effekt på forsyningsbalancen, den balancerer altid. Når det så er sagt er det rigtigt at BNP falder grundet fald i eksport, private investeringer og privat forbrug. Ellers meget fin inddragelse af bilag og udviklingen i de forskellige delposter. Meget fin besvarelse af delspørgsmål 3, hvor du gør brug af de beregninger der er vedlagt i bilag 8. Du kunne dog med fordel gemme diskussionen mellem DA og 3 F til din vurdering, da det handler om hvordan man bedst skaber arbejdspladser og dermed hører ind under arbejdsmarkedspolitikken.Fin vurdering hvor du får inddraget de forskellige arbejdsmarkedspolitiske instrumenter, til bla at beskrive hvordan politikerne har strammet gevaldigt dagpengesystemet og afskaffet efterlønnen. Du kunne have inddraget strategierne omkring opkvalificering og lønspredning.Et stort 10 tal


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...