HHXOpgaver Opgaver SRO De amerikanske værdier og velfærden i USA

De amerikanske værdier og velfærden i USA

SRO - Studieretningsopgave - HHX - Sammenhængen mellem de amerikanske værdier og velfærden i USA SRO – international økonomi og kulturforståelse Den generelle opfattelse af det amerikanske velfærdssystem er at det er meget liberalt og at deres tankegange og værdier spiller en stor rolle i hvordan hele velfærden skal organiseres. På baggrund af det vil jeg gerne undersøge hvordan sammenhængen er mellem velfærden og de amerikanske værdier og hvorfor deres velfærdsmodel stadig ikke er tilfredsstillende nok. I den forbindelse vil jeg holde mit fokus på sundhedssystemet, da jeg mener dette er et meget kontroversielt emne i USA.Til at starte med vil jeg nøje redegøre for den amerikanske velfærdsmodel, hvor jeg vil fokusere på sundhedssektoren. Derudover vil jeg i min studieretningsopgave analysere sammenhængen mellem de amerikanske værdier og velfærden i USA med fokus på sundhedssystemet.

Til slut vil jeg diskutere samt vurdere hvilke holdninger der kommer til udtryk om den sundhedsreformen Obamacare.

Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PROBLEMFORMULERING 3 OPGAVEFORMULERING 3 METODE 3 REDEGØRELSE AF DEN AMERIKANSKE VELFÆRDSMODEL 4 SUNDHEDSSEKTOREN 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM DE AMERIKANSKE VÆRDI OG VELFÆRDEN I USA. FOKUSSET LIGGER PÅ SUNDHEDSSYSTEMET. 5 VELFÆRDEN I USA 5 DE AMERIKANSKE VÆRDIER OG TANKEGANGE. 6 DISKUSSION OM HOLDNINGER TIL SUNDHEDSREFORMEN OBAMACARE 8 KONKLUSION 9 LITTERATURLISTE 10 ARTIKLER 10 BØGER 10 INTERNETSIDER 10


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...