Fag:
Dansk Historie Opgave
Karakter:
10
Årgang:
1. G.
Opgave beskrivelse:

Krigen i 1864
Større opgave i faget Dansk historie opgave om emnet 1864, der er skrevet på Tradium Handelsgymnasiet ultimo 2018.

Kort fakta om opgaven:

Emne: 1864 krigen
Fag: Dansk og historie
Anslag: 22.275

 

Problemformulering

 • Hvad var baggrunden for krigen i 1864? Hvordan forløb krigen?
 • Hvordan fremstillede samtidens kunstnere krigen?
 • Hvilke konsekvenser havde krigen for Danmark?

Indholdsfortegnelse:

 • Forside
 • Indledning
 • Problemformulering
 • Hvad var baggrunden for krigen i 1864? Hvordan forløb krigen?.
 • Metode. 
 • Krigens optakt 
 • Krigens udbrud. 
 • 1864 for alvor 
 • Samtidens kunst & analyse.
 • Krigens konsekvenser
 • Konklusion.
 • Kildehenvisninger
 • Bilag.

Uddrag fra opgaven:

Krigen i 1800-tallet var en frygtelig tid for danskerne. Denne tid blev meget betydningsfuld for Danmark, som ud over at miste en del af sit territorium også mistede en del af sin befolkning.  Før krigen bestod Danmark af flere landsdele. Slesvig, Holsten samt Lauenborg, var de dele af Danmark, man mistede til Tyskerne på baggrund af en konflikt om Slesvig. Nationalromantikken spillede en stor rolle i denne tid, og på baggrund af dette vil jeg analysere nogle malerier tilbage i 1800-tallet. I min opgave vil jeg starte med at redegøre for krigens optakt, og den helt konkrete baggrund for krigen. Derefter vil jeg analysere et maleri fra 1864, for at se, hvordan kunsterne tolkede krigen. Til sidst vil jeg komme ind på, hvilke konsekvenser krigen havde for Danmark og for de områder, som Danmark mistede.

Jeg valgte emnet og min problemformulering ud fra min interesse på baggrund af, at jeg selv er en del af Danmark, og fordi opgaven vil give mig en anderledes måde at se Danmark på helt tilbage i 1800-tallet. Danmark var en krigsførende nation tilbage i 1800-tallet, og var en stor magt, men i dag er dette anderledes

Dansk historie opgave om 1864 | Dansk Historie Opgave