HHXOpgaver Opgaver Afsætning Arbejdsspørgsmål - Delingen af Europa efter 1945

Arbejdsspørgsmål - Delingen af Europa efter 1945

Delingen af Europa efter 1945 - (p.151-156) 1. Stalin/USSR og Churchill/Storbritannien blev i 1944 enige om at dele Østeuropa. Dette var dengang hemmeligt, men den er senere kommet til at hedde Procent-aftalen. 2. Hvorfor overtog/varetog USA Storbritanniens interesser efter krigen? 3. Læs boks 3 og 4 (p.153) – hvordan opfattede de to supermagter hinandens hensigter? 4. Hvad siger Churchill i sin ”jerntæppe-tale” (boks 5, p. 154) og hvordan svarer Stalin på denne tale (boks.6, p. 154)? 5. Stalin påstår i interviewet, at USSR har mistet mange gange flere mennesker i 2.verdenskrig end USA og Storbritannien tilsammen. Har han ret? Prøv at finde tal for dette. 6. Kig på kortene p. 155. Hvilke ændringer skete der med de østeuropæiske lande efter krigen? 7. Hvorledes fik Stalin/USSR skabt det ønskede sikkerhedsbælte i Østeuropa?


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...