HHXOpgaver Opgaver International Økonomi Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet

International Økonomi - HHX - 3.g - 5 sider Opgave 1 indeholder en redegørelse af den danske flexicurity-model. Der bliver indraget 2 figurer i denne beskrivelse. Derefter bliver der forklaret hvilke samfundsøkonomiske fordele der er med den danske model, og der fortages en sammenligning af den danske arbejdsmarkedspolitik kontra de udenlandske politik.I opgave 2 bliver der beregnet indkomster for familier, hvor der beregnes forbrugskvoter og der beregnes hvor meget familierne betaler i moms. Til sidst forklares det hvorfor moms er en degressiv skat.Lærens kommentar til min opgave er at der er småfejl hist og her, og det burde ikke være et problem at få luset væk til næste opgave.Det skal nævnes at opgaven blev givet karakteren 7 med pil op.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...