HHXOpgaver Opgaver Matematik andengradsfunktioner

andengradsfunktioner

Emneopgave om Andengradspolynomier og dens anvendelser. Udplik fra den 9 siders rapport: ...Informationerne koefficienterne a og c giver om parablens beliggenhed i koordinatsystemet er: Hvis a er negativ vender grenene på parablen nedad, og hvis a er positiv vender de opad. Jo mindre a er, jo bredere er grenene. c viser skæringspunktet på y-aksen. .. Et nulpunkt er skæringen på x-aksen. Denne skitse viser et eksempel på en andengradspolynomium med 2 nulpunkter. Brugerens kommentar: Fin opgave, men fin karakter.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...