HHXOpgaver Opgaver Dansk Analyse af Dragen

Analyse af Dragen

Analyse af ”Dragen”, af Martha Christensen Uddrag fra opgaven - 2 sider: Jeg har valgt at, tolke Dragen ud fra et fokus på gruppepres og Stalinisme som er en betegnelse for en personkult i socialistiske lande (på det tidspunkt var Danmark et mere socialistisk samfund). Der er blevet lagt markant stort fokus på gruppepres, og at flere og flere unge mennesker i nutidens samfund overgiver sig til gruppepresset. Brugerens kommentarer: lidt rodet i begyndelsen.

sammenligningen af Nazistme og Stalisme er ukorrekt.

personkarakteristik er meget fin, men kan forbedres.

evt. stavefejl her og der.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...