HHXOpgaver Opgaver Samfundsfag Alternativet - Partianalyse

Alternativet - Partianalyse

Alternativt - Analyse af partiet - Samfundsfag Opgaven er en poltisk analyse af det ny-stiftede parti Alternativt, der under valget i 2015 blev valgt ind i folketinget med kæmpe opbakning fra den danske befolkning. Opgaven bearbejder partiets holdninger til: 1. Flygtninge- og indvandrerpolitik 2. Ungdomsuddannelser 3 Teori og praksis; mere virkelighedsnær 4. Bedre skolegang for dem, som har det svært 5. Sætte mere fokus på erhvervsuddannelserne 6. Arbejdsløshedsdagpenge 7. Skattepolitik


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...