HHXOpgaver Opgaver International Økonomi Aflevering: Opgave 5.7, 5.8, 5.12 og 5.13.

Aflevering: Opgave 5.7, 5.8, 5.12 og 5.13.

5.7 - Redegør kort for nogle af de faktorer, som påvirker det samlede privatforbrug; - Gør nærmere rede for privatforbrugets samfundsøkonomiske betydning. Inddrag forsyningsbalancen i din redegørelse: - Foretag en nærmere analyse af privatforbrugets udvikling siden 1960. Peg således på mulige årsager til de mange udsving, som forbrugsudviklingen viser: - Foretag en nærmere analyse af tabellen: - Hvordan vil privatforbruget efter din vurdering udvikle sig i de kommende år? Diskuter her hvilke faktorer, der er bestemmende for udviklingen. 5.8 - Beregn for hver husstand hvor meget der er betalt i indkomstskat i kroner samt i procent af samlet indkomst. Kommenter kort resultatet: - Beregn forbrugskvoten og opsparingskvoten for hver husstand. Forklar den observerede forskel: - Foretag en nærmere analyse af figurens data: 5.12 - Hvad forstår man ved den maksimale udjævningsprocent? - Redegør ud fra figuren for udviklingen i den maksimale udjævningsprocent. - Hvordan vil finanskrisen efter din vurdering kunne tænkes at påvirke den maksimale udjævningsprocent? - Hvordan ser du helst den maksimale udjævningsprocent udvikle sig i de kommende år? 5.13 - Redegør kort for gini-koefficienten: - Hvad kan forklare de store forskelle i gini-koefficient i de forskellige lande?


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...