HHXOpgaver Opgaver Virksomhedsøkonomi 35.13A

35.13A

Virksomheden SUNMADE A/S driver en lang række solcentre over hele landet. Den daglige drift varetages af en række deltidsansatte medarbejdere. For at tilskynde medarbejderne til at yde en god service over for kunderne aflønnes de med en provision på 10 % af omsætningen. Man har i SUNMADE A/S udarbejdet nedenstående alternative forslag til forbedring af indtjeningen for år 12, hvor beløb er angivet i 1.000 kr. 1. Beregn de økonomiske konsekvenser for år 12 ved hvert af de to forslag. 2. Vurder, om virksomheden ud fra en økonomisk betragtning bør gennemføre ét af de to forslag. 3. Udarbejd det endelige resultatbudget for år 12.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...