HHXOpgaver Opgaver Virksomhedsøkonomi 35.12A

35.12A

Handelsfirmaet SHADOW ApS har specialiseret sig i salg af produkter til solafskærmning. Man har udarbejdet følgende foreløbige resultatbudget for år 6: a. Beregn i efterfølgende skemaer det forventede dækningsbidrag i 1.000 kr. ved hvert af de to forslag. b. Vurder, om virksomheden skal inddrage et af de to forslag ved udarbejdelsen af det endelige resultatbudget for år 6. c.Udarbejd i efterfølgende skema det endelige resultatbudget for år 6 i 1.000 kr. d. Redegør for, hvilken metode der er benyttet ved budgettering af det forventede dækningsbidrag (aktivitetsbudgettet).


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...