HHXOpgaver Opgaver Virksomhedsøkonomi VØA2 - Opgave 35.21

VØA2 - Opgave 35.21

Opgave 35.21 - STUDIO 7

BOG: Virksomhedsøkonomi A2 - Systime

Opgavetekst:

I radio- og tv-forretningen STUDIO 7 har man opgjort den forventede bruttofortjeneste for år 11 til følgende:

  • Opgørelse af bruttofortjeneste for år 11 i 1.000 kr. Nettoomsætning 30.000 – Vareforbrug 21.000 Bruttofortjeneste 9.000. Beregn bruttoavanceprocenten for år 11.
  • For år 12 regner man med en pæn stigning i salget af fladskærme. Man budgetterer derfor med, at omsætningen i år 12 vil stige med 20% i forhold til år 11. Bruttoavanceprocenten for år 12 budgetteres endvidere at stige med 2 procentpoint i forhold til år 11.
  • Udarbejd et foreløbigt aktivitetsbudget (budget over bruttofortjenesten) for år 12. Ved udarbejdelse af aktivitetsbudgettet under punkt b har man ikke taget højde for eventuelle ændringer i de samfundsøkonomiske forhold. Man har i virksomheden gennemgået, hvilke mulige ændringer der kan komme på tale i år 12.
  • Man er nået frem til følgende mulige scenarier for år 12 i forhold til år 11: Folketinget vedtager at nedsætte personskatten. Arbejdsløsheden stiger. Renteniveauet falder. Muligheder for at optage lån i private boliger forringes.
  • Forklar, hvilken virkning ovenstående fire forhold hver for sig kan tænkes at få for salget og dermed omsætningen for år 12 i STUDIO 7.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...