HHXOpgaver Opgaver Markedskommunikation Kapitel 4 - Kommunikationsparametre

Kapitel 4 - Kommunikationsparametre

Markedskommunikation C, Systime. Forfattere: Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen. Kapitel 4 - Kommunikationsparametre Opgaver og Spørgsmål Løs følgende opgaver og diskuter spørgsmålene. 1. Gør rede for de enkelte kommunikationsparametre.  Reklame (Den mest anvendte form):  Public Relations, PR:  Sales promotion:  Sponsorering:  Personligt Salg:  Direct marketing: 2. Gør præcist rede for forskellen på reklame og PR. 4. Vurder, om du mener, at annoncen i illustration 4.3 påvirker forbrugernes holdning til Carlsberg og i givet fald i hvilken retning. 5. Gør præcist rede for forskellen mellem reklame og sales promotion. 6. Fremsæt mulige årsager til, at sales promotion vinder stigende udbredelse som supplement til virksomhedernes reklameindsats. 8. redegør for forskellige situationer, hvor der forekommer personligt salg.


Relaterede opgaver:

Card image cap

Build A Bear

Afsætning

Skriftlig eksamen Maj 2009. Spørgsmålene lyder: 1. Gør rede for Build-A-Bear Danmarks internationalisering. 2. Sammenlign kulturen i Tyskland og Danmark og diskuter på baggrund heraf Build-A-Bears indtrængning på det tyske marked. 3. Analyser konkurrenceforholdene i detailleddet på det...

Card image cap

Cocio

Afsætning

Afsætning – Cocio Denne opgave sætter fokus på virksomheden Cocio A/S, og udviklingen af det danske kakao marked de sidste par år. Cocio har i flere år været kendt for deres unikke smag, og er i dag et af de mest omtalte produkter inden for kakaodrikke. Cocio blev grundlagt i 1951, Esbjerg...

Card image cap

Bang & Olufsen

Afsætning

Afleveringen er udarbejdet på baggrund af følgende opgaver: 1. Karakteriser kort Bang & Olufsens produkter samt deres mærkestrategi 2. Vurder hvilken prisfastsættelsesmetode Bang & Olufsen gør brug af 3. Vurder om Bang & Olufsens produkter kan betegnes som priselastiske eller uelastiske...