Matematik 81 opgaver

Matematik

Differentialregning

Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENS SPØRGSMÅL 19 Emne: Differentialregning Du skal redegøre for noget af indholdet i din emneopgave om differentialregning. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på, hvad der forstås ved en funktions differen

Gå til opgaven
Matematik

(Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning

Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 1 Emne: (Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning Du skal redegøre for noget af indholdet i dine emneopgaver med ovenstående indhold. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du forklare, hvornår det vil v

Gå til opgaven
Matematik

(Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning

Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 2 Emne: (Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning Du skal redegøre for noget af indholdet i dine emneopgaver med ovenstående indhold. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du forklare, hvad der forstås v

Gå til opgaven
Matematik

(Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning

Kan bruges til Matematik A, B og C. EKSAMENSSPØRGSMÅL 3 Emne: (Beskrivende) statistik og sandsynlighedsregning Du skal redegøre for noget af indholdet i dine emneopgaver med ovenstående indhold. Delspørgsmål: I forbindelse med din redegørelse skal du forklare, hvad en χ^2-te

Gå til opgaven
Matematik

Afskrivninger

Hvad er afskrivninger? En rigtig god opgaven om hvad afskrivninger egentlig er. Denne opgave bearbejder bl.a. metoderne lineære afskrivninger og saldometoden.

Gå til opgaven
Matematik

andengradsfunktioner

Emneopgave om Andengradspolynomier og dens anvendelser. Udplik fra den 9 siders rapport: ...Informationerne koefficienterne a og c giver om parablens beliggenhed i koordinatsystemet er: Hvis a er negativ vender grenene på parablen nedad, og hvis a er positiv vender de opad. Jo mindre a er, jo br

Gå til opgaven