International Økonomi 39 opgaver

International Økonomi

IØ AFLEVERING 5.7 - Redegør kort for nogle af de faktorer, som påvirker det samlede privatforbrug; - Gør nærmere rede for privatforbrugets samfundsøkonomiske betydning. Inddrag forsyningsbalancen i din redegørelse: - Foretag en nærmere analyse af privatforbrugets udvikling siden 1960. Pe

Gå til opgaven
International Økonomi

Aflevering: Opgave 5.7, 5.8, 5.12 og 5.13.

5.7 - Redegør kort for nogle af de faktorer, som påvirker det samlede privatforbrug; - Gør nærmere rede for privatforbrugets samfundsøkonomiske betydning. Inddrag forsyningsbalancen i din redegørelse: - Foretag en nærmere analyse af privatforbrugets udvikling siden 1960. Peg således p

Gå til opgaven
International Økonomi

Arbejdsmarkedet

International Økonomi - HHX - 3.g - 5 sider Opgave 1 indeholder en redegørelse af den danske flexicurity-model. Der bliver indraget 2 figurer i denne beskrivelse. Derefter bliver der forklaret hvilke samfundsøkonomiske fordele der er med den danske model, og der fortages en sammenligning af den

Gå til opgaven
International Økonomi

Debat - Atomkraftværk

Atomkraftværk I Danmark har der været kraftig modstand til fremtidige atomkraftværker, denne modstand har været til siden 70´erne. Grundet den store modstand valgte folketinget i 1985 at Danmark ikke ville avende sig af atomkraftværk. Den både et atomkraftværk producere energi er ved

Gå til opgaven
International Økonomi

Eksamensopgave - Dansk Økonomi og Vækst

Dansk økonomi og vækst - Eksamensopgave 2012 - International økonomi - HHX En 12 siders flot besvarelse af eksamensopgaven som mundede ud i et flot 10 tal. Dansk økonomi og vækst Opgave 1 a. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene

Gå til opgaven
International Økonomi

Finanspolitik

Tema: Finanspolitik - 6 sider. 1. Hvad er finanspolitik? Her skal du komme ind på lempelig og stram finanspolitik, finanspolitiske instrumenter og finanspolitiske multiplikatorer. 2. Redegør for, hvornår man bør føre lempelig finanspolitik og hvornår man bør føre stram finanspolitik. 3. I b

Gå til opgaven