Engelsk 241 opgaver

Engelsk

Written assignment - School shootings

Engelsk aflevering om School Shootings, opstillet som en artikel. Written assignment: School shootings SCHOOL SHOOTINGS: Even the impossible can happen. Fylder 2 sider.

Gå til opgaven