Handelsbetingelser

Vi har følgende handelsbetingelser på HHXOpgaver.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med AM Network, der er firmaet som står bag hjemmesiden HHXOpgaver.dk. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb. Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle produkter og ydelser, som bliver solgt gennem www.hhxopgaver.dk herefter omtalt som ”Hjemmesiden”. Betingelserne er gældende for både private og erhvervsdrivende, dog henvender siden sig hovedsageligt til private. Virksomhedsoplysninger www.hhxopgaver.dk ejes af
AM Network
Sitkagranvej 13
9800 Hjørring
CVR-nr. 34404852
Postadresse:
Bredfald 6A
9800 Hjørring

Telefon:
tlf. 30556602

E-mailadresse:
e-mail: am@amnetwork.dk

Produkter, Priser og betaling

Alle produkter på hjemmesiden tilhører hjemmesiden og ved køb er disse personlige for køber og må ikke videregives til andre.
Alle priser som der er oplyst på hjemmesiden er i danske kroner og alle priser er inklusiv dansk moms.
Når du gennemfører køb på hjemmesiden, vil du blive opkrævet beløbet når produktet afsendes fra Os til den oplyste e-mailadresse.
Det er muligt at betale med følgende betalingskort Dankort, Visa og Mastercard gennem Yourpays betalingsplatform. Hjemmesiden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløseren i forbindelse med købet.

Levering

Når kunden har foretaget en bestilling og efterfølgende gennemført en betaling vil det købte produkt blive tilføjet kundens burgerkonto tilknyttet kundens e-mailadresse.
Køb og ordrestatus kan ses på kundens brugerkonto efter der er logget ind på hjemmesiden.
Ordren anses for værende leveret når produktet er afsendt fra sælger.

Ansvar

Virksomheden har ansvaret for at stille produktet til rådighed for køberen, men køber har ansvaret for at produktet anvendes efter gældende lovgivning.
Virksomheden er således ikke ansvarlig for tab for køberen, hverken direkte eller indirekte tab som kunden måtte påføres ved fejlagtig anvendelse af produktet.
Virksomheden er ikke erstatningspligtig ved forsinket levering af produktet.

Returnering af varer

Alle kunder har inden for 14 dage efter købet mulighed for at udnytte fuld returret, hvis produktet ikke er taget i brug. Elektroniske produkter tages dog ikke retur.
For returnering af produktet kontaktes kundeservice pr. mail: kundeservice@hhxopgaver.dk
I mailen bedes du oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet med produktet er. Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for os at finde fejlen, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her-http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse kundeservice@hhxopgaver.dk. 

Kontakt

Kunden har mulighed for at kontakte hjemmesiden via:
Kundeservice@hhxopgaver.dk
tlf. 30556602 (åbent 16-21)

Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.
Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af hjemmesiden, hvilket måtte påføre kunden manglende adgang til hjemmesiden.
Virksomheden kan ændre handelsbetingelser ensidigt og de til enhver tid gældende handelsbetingelser er at finde på hjemmesiden. 

Lov og værneting

Enhver tvist er underlagt dansk ret og skal indbringes for byretten i Hjørring.