Brugerbetingelser

Vi har følgende brugerbetingelser på HHXOpgaver.dk

Brugerbetingelser

Betingelser

Vilkår og betingelser for brugerkonto på HHXOpgaver.dk.
Skulle du have spørgsmål til nedenstående vilkår og betingelser for oprettelse og anvendelse af en brugerkonto på HHXOpgaver.dk, er du velkommen til at kontakte os gennem vores kundeservice.

Vilkår og brugerbetingelser for HHXOpgaver.dk


Ved oprettelse af en brugerkonto på HHXOpgaver.dk accepterer du følgende brugerbetingelser:

#1 Brugeren er personlig, og brugeren må ikke videregives til anden part, alvorlig overtrædelser medfører lukning af bruger.

#2 Der uploades kunskoleopgaver til HHXOpgaver.dk, dog accepteres alle opgaver ikke. Opgaver, der ikke lever op til HHXOpgaver.dk krav eller relevans kasseres.

Ved uploading af skoleopgaver overgives dine rettigheder til HHXOpgaver.dk, som frit kan distribuere opgaverne videre gennem deres netværk.

#2.1 Uploadede skoleopgaver skal have relation til HHXOpgaver.dk, og ved uploading af indhold, der ikke har forbindelse til HHXOpgaver.dk kan din bruger blive lukket. (spam).


#3 De hentede opgaver er personlige og må ikke videregives til tredjepart. Ved offentliggørelse af hentede opgaver til tredjepart kræves HHXOpgaver.dks samtykke.

#4 HHXOpgaver.dk vil løbende sende nyheder om siden, driftsinformationer, tilbud o. lign. til medlemmerne gennem brug af nyhedsbreve.

#5 Overtrædelse af disse forhold kan resultere i lukning af brugerkonto.

#5.1 Ved lukning godskrives tilgodehavende på en brugerkonto ikke.

Yderligere gælder der almindelig dansk lovgivning på HHXOpgaver.dk.